யாழ் படத்தில் உணர்ச்சிகரமான சிவயநம பாடல்

விரைவில் வெளி வர உள்ள யாழ் படத்தின் மிக உணர்ச்சிகரமான ஈழத் தமிழர்களான “யாழ்” பாணர்களின் வரலாற்று ஓவியப் பாடலாக வடிவமைக்க பட்டுள்ளது இந்த பாடல்.

yaal_sivayanam001

இப்பாடலை கேட்கும் போது நம்மை அறியாமலே மெய் சிலிரிக்க வைக்கிறது . இதோ உங்களுக்காக இப்படத்தின் சிவயநம பாடல்

படத்தின் டிசர்