Ad Widget

வடமாகாண சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் உட்பட 6 பொலிஸ் அதிகாரிகளுக்கு இடமாற்றம்

வடமாகாண சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் பூஜித ஜெயசுந்தர உட்பட 6 பொலிஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

poojitha_jeyasundara_police

இதன்படி மேல்மாகாண சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் அநுர சேனநாயக்க கொழும்பு தலைமையகத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

அவரது இடத்துக்கே வடமாகாண சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் பூஜித ஜெயசுந்தர நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சப்ரகமுக மாகாண சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபா லலித் ஜெயசிங்க வடமாகாணத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

கிழக்கு மாகாண பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிகர் நந்தன முனசிங்க ஊவா மாகாணத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

தென்மாகாண பிரதிப் பொலிஸ்மா அதிபர் சி.டி.விக்கிரமரத்ன சப்ரகமுக மாகாணத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

யாழ்.மாவட்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் ரவி வித்யாலங்கார பொலிஸ் தலைமையகத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

Related Posts