Ad Widget

அடியவர்களின் “அரோகரா” கோசத்துடன் நல்லுார்க் கந்தனின் கொடியேற்றம்

இன்று காலை 10 மணிக்கு ஆயிரக் கணக்கான அடியவர்களின் அரோகராக் கோசத்துடன் கோலகலமாகவும் பக்தி பூர்வமாகவும் நல்லுார்க் கந்தன் பெருந்திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாகியது.

Related Posts