Day: January 22, 2023

யாழ்.பல்கலைக்கழகப் பேரவைக்கான புதிய வெளிவாரி உறுப்பினர்களாக 9 பேர் நியமனம்

யாழ். பல்கலைக்கழகப் பேரவைக்கான வெளிவாரி உறுப்பினர்களாக 9 பேர் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். பேரவையின் வெளிவாரி உறுப்பினர்களாகப் பதவி…