யாழ்ப்பாணத்தில் “ஆவா” இயக்கம் குறித்து விஷேட விசாரணை

“ஆவா” என்ற இயக்கத்தின் ஊடாக யாழ்ப்பாண பிரதேசத்தில் விநியோகம் செய்யப்படுகின்ற துண்டுப்பிரசுரம் தொடர்பில் வடக்கு பாதுகாப்பு பிரிவினரால் விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

யாழ்ப்பாணம், சுண்ணாகம் பிரதேசத்தில் பொலிஸ் அதிகாரிகள் இருவர் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதல் சம்பவம் ஆவா என்ற தமது அமைப்பினால் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அந்த துண்டுப்பிரசுரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இந்த துண்டுப்பிரசுரம் யாழ்ப்பாணம் நகரம் பூராகவும் பகிரப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த துண்டுப்பிரசுரத்தின் இறுதியில் “ஆவா” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்புப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளதுடன், இது தொடர்பாக பொலிஸாருக்கு கிடைத்துள்ள முறைப்பாட்டின் படி விரிவான விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

ava-notes