யாழில் மரக்கறி விதைகளுக்கு தட்டுப்பாடு

யாழ் மாவட்டத்தில் மரக்கறி விதைகளுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக யாழ்மாவட்ட விதை உற்பத்தி கூட்டுறவு சங்க முகாமையாளர் ரி.ரவிமயூரன் இன்று திங்கட்கிழமை (27) தெரிவித்தார்.

கத்தரி, தக்காளி, பயிற்றை, புடோல், பாகல் மற்றும் பூசணி போன்ற மரக்கறி வகைகளின் விதைகளுக்கே தட்டுப்பாடு நிலவுகின்றது.

இது தொடர்பாக அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,

யாழ் மாவட்டத்தில் 4 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் யாழ்மாவட்ட விதை உற்பத்தி கூட்டுறவு சங்கத்தால் விதை உற்பத்திக்கான பயிர்ச்செய்கை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

இவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படும் விதைகள் கமநல சேவைகள் நிலையங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு விவசாய பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. யாழ் மாவட்டத்திலுள்ள 15 கமநலசேவை நிலையங்களில் 12 கமநல சேவை நிலயங்கள் ஊடாக இந்த விதைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

காலபோகத்திற்கு ஏற்ப இந்த விதைகள் விவசாய பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்ற போதும் அவை போதுமானதாக இல்லை.

இதனால் தற்போது பதிவு செய்யப்பட்ட விவசாயிகளிடம் இருந்து மரக்கறி விதைகளை பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

அவ்வாறு பெறப்படும் விதைகளையும், யாழ்மாவட்ட விதை உற்பத்தி கூட்டுறவு சங்கத்தால் உற்பத்தி செய்யப்படும் விதைகளையும் ஒன்று சேர்த்து விவசாயிகளுக்கு வழங்கவுள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.