பெற்றோல், டீசல் விலை அதிகரிப்பு

Petrol-price90, 95 ஒக்டைன் பெற்றோல்களின் விலை 3 ரூபாவினாலும் சாதாரண டீசலின் விலை 6 ரூபாவினாலும் சுப்பர் டீசலின் விலை 3 ரூபாவினாலும், மண்ணெண்ணெய்யின் விலை 4 ரூபாவினாலும் இன்றுமுதல் அதிகரிப்பதாக இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனம் அறிவித்துள்ளது.

அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள விலையின் படி – 90 ஒக்டைன் பெற்றோலின் புதிய விலை ரூபா 162, 95 ஒக்டைன் பெற்றோலின் புதிய விலை ரூபா 170, டீசலின் புதிய விலை ரூபா 121, சுப்பர் டீசலின் புதிய விலை ரூபா 145 ஆகும்.

Recommended For You

About the Author: Editor