Ad Widget

அதிரடியாக மேலும் சில வாகனங்களின் விலைகள் அதிகரிப்பு

சுங்க வரி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதனால் SUZUKI, HONDA, NISSAN போன்ற மோட்டார் வாகனங்களில் விலைகள் பாரிய அளவில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஏற்கனவே ஜப்பானில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் Toyota போன்ற வாகனங்களுக்கான சுங்க வரிகள் அதிகரிக்கப்பட்டதையடுத்து வாகனங்களின் விலைகளும் அதிகரிக்கப்பட்டன.

அதன்படி, Toyota Aqua மோட்டார் வாகனத்தின் சுங்க வரி ரூபா 770,000 இனால் அதிகரிக்கப்பட்டதுடன் Toyota Axio மோட்டார் வாகனத்தின் சுங்க வரி ரூபா 703,000 அதிகரிக்கப்பட்டன.

இந்நிலையிலேயே SUZUKI, HONDA, NISSAN போன்ற மோட்டார் வாகனங்களில் விலைகள் அதிரடியாக பாரியளவில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, HUSTLER HYBRID 650 CC வாகனத்தின் விலை ரூபா 273,000 இனால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் WAGON R HYBRID 650 CC வாகனத்தின் விலை ரூபா 210,000 இனாலும், EVERY PETROL VAN 650CC வாகனத்தின் விலை ரூபா 875,000 இனாலும், EVERY 2015 VAN 650CC வாகனத்தின் விலை ரூபா 525,000 இனாலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதுதவிர, FIT HYBRID 1330 CC வாகனத்தின் விலை ரூபா 463,000 இனாலும், SHUTTLE HYBRID 1330CC வாகனத்தின் விலை ரூபா 804,000 இனாலும், FREED HYBRID 1490 CC வாகனத்தின் விலை ரூபா 727,000 இனாலும், FIT HYBRID 1490 CC வாகனத்தின் விலை ரூபா 330,000 இனாலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

அத்துடன், FIT HYBRID 1490 CC வாகனத்தின் விலை ரூபா 812,000 இனாலும், FIT HYBRID 4W 1490 CC வாகனத்தின் விலை ரூபா 694,000 இனாலும், SHUTTLE HYBRID 2015 1490 CC வாகனத்தின் விலை ரூபா 528,000 இனாலும், VEZEL HYBRID 1490 CC வாகனத்தின் விலை ரூபா 590,000 இனாலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

வௌியகியுள்ள தகவல்கலின்படி VEZEL HYBRID 4W 1490 CC வாகனத்தின் விலை ரூபா 638,000 இனாலும், GRACE HYBRID 1490 CC வாகனத்தின் விலை ரூபா 708,000 இனாலும், X-TRIAL HYBRID 1990 CC வாகனத்தின் விலை ரூபா 490,000 இனாலும், X-TRIAL HYBRID 4WD 1990 CC வாகனத்தின் விலை ரூபா 490,000 இனாலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

Related Posts