விளம்பரம்செய்ய [Advertise with us ]

எமது தளத்தில் விளம்பரம் செய்ய ஆகக்குறைந்த கட்டணம் 2000 ரூபா( ஒரு மாதம்). உள்ளடக்கம் அளவு காலம் என்பனவற்றினை பொறுத்து கட்டணத்தில் மாறுபாடு இருக்கும்!

மேலதிக தகவல்களுக்கு editor @ e-jaffna.com இற்கு தொடர்பு கொள்ளவும்

http://www.e-jaffna.com -Advertisement Charges
——————————————-
720×90 : Top:      Rs 10 ,000 Per Month
468×90 : Zone 1: Rs 8000 Per Month [Below Latest news ]
780×90 : Zone 2: Rs 7000 Per Month [Above Tap News ]
468×90 : Zone 3: Rs 6000 Per Month [Above Editor Choice]

300×300: Top Corner: Rs 10 000 Per Month [Like Box place ]
300×300: Side: Rs 5 000 Per Month [Ads Area ]
300×150: Side: Rs 2 000 Per Month  [Ads Area ]

120 x90 : Rigt : Rs 2 000 Per Month

http://directory.ejaffna.lk : Advertisement Charges
——————————————

990×90 : Top:      Rs 10 ,000 Per Month
468×90 :  Rs 8000 Per Month [Middle Top  below Header]
250×250: Right: Rs 2000 Per Month
250×250: left: Rs 2000 Per Month
250×100: Right: Rs 2000 Per Month
250×100: leftt: Rs 2000 Per Month

Note:
1.Advertisement Design Charges from Rs 500
2.No Weekly Deal now
3.if you put Advertisement in both site then 25% Discount in Total Cost

———————————
அறிவித்தல்கள்
———————————-
எமது பிரத்தியேக அறிவித்தல் பகுதியில்  மரண அறிவித்தல்கள் .நினைவஞ்சல்கள் ,வாழ்த்துக்கள் பிரசுரிக்க http://www.ejaffna.lk/notice/