பிறக்கும் குழந்தைக்கு தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம் வழங்குமாறு கோரிக்கை!!

பிறக்கும்போதே ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தேசிய அடையாள அட்டை எண் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் கேட்டுக்கொள்கிறது.

சிறுவர்களுக்கு கோவிட்-19 தடுப்பூசி போடுவதற்காக சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பக் குழு, தடுப்பூசி போடப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அடையாள அட்டை எண் இல்லாதது குறித்து கவனத்தை செலுத்தப்பட்டது.

பிறக்கும்போதே ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தேசிய அடையாள அட்டை எண்ணை வழங்குவதற்காகவும், 16 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதில் அந்த எண் கொண்ட அடையாள அட்டையை வழங்குவதற்காகவும் ஒரு புதிய அரசமைப்பைத் திருத்தத்தை உருவாக்க நியமிக்கப்பட்ட வல்லுநர் குழுவிற்கு தொழிற்சங்கம் பரிந்துரைத்துள்ளது.

அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் அதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி இன்று ஜனாதிபதிக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.

Recommended For You

About the Author: Editor