கிளிநொச்சியில் 2270 மில்லியனில் பல்கலைக்கழக நகரம் பாராளுமன்றில் சந்திரகுமார்

chantherakumar-epdpஉயர்கல்வி, கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப, ஆராய்ச்சி ஆகிய அமைச்சுக்களின் குழுநிலை விவாதத்தில் பாராளுமன்றத்தில் ஈ.பி.டி.பி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முருகேசு சந்திரகுமார் அவர்கள் கலந்து கொண்டு ஆற்றிய உரை.

உரையை முழுமையாக பார்வையிடுவதற்கு