இன்றைய தினம் GAS விநியோகிக்கப்படும் விநியோகஸ்தர்கள் விபரம்!!

Litro நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள விநியோகத் திட்டத்தின்படி இலங்கையில் இன்று 394 விநியோகஸ்தர்களுக்கு Litro Gas விநியோகிக்கப்படும்.

விநியோகஸ்தர்கள் விபரங்களைத் தரவிறக்கம் செய்வதற்கு