ஆளுநரின் பணிப்பின் பேரில் 46 ஆசிரியர்களுக்கு உடனடியாக இடமாற்றம்!!

யாழ்ப்­பா­ணக் கல்வி வல­யத்­துக்கு உட்­பட்ட பாட­சா­லை­க­ளில் தேவை­யான ஆள­ணிக்­கும் அதி­க­மாக இருந்த 46 ஆசி­ரி­யர்­கள் போதிய ஆசி­ரி­யர்­கள் இல்­லாத பாட­சா­லை­க­ளுக்கு இட­மாற்­றம் செய்­யப்­பட்­டுள்­ள­னர்.

கடந்த வாரம் கல்வி அமைச்­சுக்குப் பய­ணம் மேற்­கொண்ட வட­மா­காண ஆளு­நர் றெஜி­னோல்ட் குரே யாழ்ப்­பா­ணக் கல்வி வல­யப் பாட­சா­லை­க­ளின் அதி­பர்­களை அழைத்­துக் கலந்­து­ரை­யா­டி­னார்.

இந்­தக் கலந்­து­ரை­யா­ட­லின்­போது சில பாட­சா­லை­க­ளில் தேவைக்கு மேற்­பட்ட ஆசி­ரி­யர்­கள் பணி­பு­ரி­வது கண்­ட­றி­யப்­பட்­டது.

இதை­ய­டுத்து அவ்­வா­றான ஆசி­ரி­யர்­களை கஸ்­டப் பிர­தேச பாட­சா­லை­க­ளில் காணப்­ப­டும் ஆசி­ரி­யர் குறை­பாட்டை நிவர்த்தி செய்ய பயன்­ப­டுத்­தும்­படி ஆளு­நர் கல்வி அமைச்­சின் செய­லர் எஸ்.சத்­தி­ய­சீ­ல­னுக்­குப் பணித்­தி­ருந்­தார். இதை­ய­டுத்து உட­ன­டி­யாக நடை­மு­றைக்கு வரும் வகை­யில் இந்த மாற்றம் இடம்பெற்றது.

Recommended For You

About the Author: Editor