க.பொ.த சாதாரண தரத்தில் சுகாதாரம் கட்டாய பாடம்!

க. பொ. த. சாதாரண தரப் பரீட்சையில் சுகாதார பாடத்தை கட்டாயமாக்குவதற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

சுகாதாரம் தொடர்பில் மாணவர்கள் மத்தியில் விழிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் தரம் 6இல் இருந்து தரம் 9வரை கட்டாய பாடமாக சுகாதாரம் உள்ளது. 2023ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் க.பொ.த. சாதாராண தரப் பரீட்சையில் சுகாதாரம் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வீ மறுசீரமைப்புக் குழு முன்வைத்த யோசனைக்கு அமைவாக சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரட்ணவால் முன்வைக்கப்பட்ட ஆவணத்துக்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

Recommended For You

About the Author: Editor